Disclaimer

Lamoois behoudt het recht om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen. Alle afbeeldingen en tekst op ww.lamoois.com is rechten van intellectuele eigendom (met uitzondering van bepaalde (hyperlinks). Het is voor bezoekers niet toegestand om materiaal van de website openbaar te maken of over te nemen en te delen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lamoois. 

Het kan voorkomen dat de inhoud op Lamoois onvolledig en/of onjuist kan zijn. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Lamoois. 

Lamoois sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.